Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało raport podsumowujący losy absolwentów poszczególnych uczelni. Wyższa Szkoła Logistyki uplasowała się w czołówce poznańskich szkół wyższych. Na znalezienie pracy absolwenci studiów II stopnia potrzebują mniej niż miesiąc!

Takie zestawienie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało po raz pierwszy. Pod lupę wzięto losy absolwentów z rocznika 2014. Wyższa Szkoła Logistyki bardzo dobrze wypadła we wszystkich analizowanych kategoriach. To najlepszy dowód na to, że program studiów uczelni jest dopasowany do wymagań rynku pracy, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych logistyków jest bardzo duże.

Jak wynika z raportu MNiSW osoby legitymujące się dyplomem Wyższej Szkoły Logistyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Absolwenci studiów I stopnia WSL na znalezienie zatrudnienia potrzebują mniej niż zaledwie 1,5 miesiąca. Jeszcze lepiej radzą sobie magistrzy. Osoby, które ukończyły II stopień studiów, pracę znajdują w ciągu niecałego miesiąca od uzyskania dyplomu.

Osoby kończące Wyższą Szkołę Logistyki mogą również liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia. Absolwenci studiów magisterskich WSL wyprzedzają pod tym kątem konkurencję z innych poznańskich uczelni, zarówno prywatnych jak i publicznych. Średnia wynagrodzeń magistrów WSL w ciągu pierwszego roku od ukończenia studiów kształtuje się na poziomie około 3200 zł brutto. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie wśród pracujących na umowę o pracę to ponad 3400 zł brutto.

Dobre wyniki absolwentów Wyższej Szkoły Logistyki tłumaczy Wojciech Zalewski, wicekanclerz uczelni: Recepta na sukces absolwentów jest prosta – uczyć tego, czego oczekuje rynek, traktować studenta jak partnera w procesie zdobywania przez niego kwalifikacji. WSL opiera swoje programy kształcenia o bieżącą współpracę z największymi przedsiębiorstwami logistycznymi w Polsce. Na bieżąco dostosowujemy programy do ich wymagań, a dzięki temu absolwenci sprawnie znajdują pracę. Wskaźnik pracowników z dyplomami WSL jest wśród firm logistycznych bardzo wysoki, przykładowo w Kuehne + Nagel blisko 30% pracowników z wyższym wykształceniem spośród zatrudnionych w całym kraju to absolwenci Wyższej Szkoły Logistyki.

Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został sporządzony w oparciu o wyniki badań losów absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia w 2014 roku. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on, czyli systemu informacji
o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW. Badania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych obecnie uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia, a także dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie do tego celu danych administracyjnych to praktyka sprawdzona i z powodzeniem stosowana w wielu państwach europejskich, takich jak m.in. Hiszpania czy Austria.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię