Infrastrukturę punktową samochodową stanowią wszystkie wyodrębnione obiekty, które służą stacjonarnej obsłudze pasażerów oraz ładunków. Do takich należą:

– dworce autobusowe,
– stanowiska autobusowe,
– zatoki,
– przystanki autobusowe,
– stacje paliw,
– zajezdnie autobusowe,
– parkingi,
– MOP-y
– terminale drogowe,
– stacje obsługi pojazdów (stacje techniczne),
– magazyny,
– rampy załadunkowe,
– urządzenia wagowe i dźwigowe,
– punkty przeładunkowe,
– centra logistyczne.

Infrastrukturę liniową stanowią istniejące sieci dróg do których należą:

a. trasa europejska – możemy dzięki niej poruszać się po Europie i organizować
proces transportowy. Bywają przypadki gdzie trasa europejska = droga krajowa.
Oznaczenie trasy europejskiej to “E”,

b. droga krajowa – jest jednym z najważniejszych dróg zarówno dla gospodarki jak i
turystyki, to właśnie one utrzymują połączenia pomiędzy miastami wojewódzkimi,

c. droga wojewódzka – jest to drogi łączące miasta poszczególnych województw,

d. droga powiatowa – jest uzupełnieniem dróg wojewódzkich. Występują w obrębie
danego powiatu,

e. droga lokalna miejska – to wszystkie ulice występujące w miastach,

f. droga gminna – jest to droga występująca poza miastem leżąca na terenie danej
gminy,

g. droga zakładowa – stanowi dojazd z firmy do drogi publicznej.

Na świecie możemy także wyróżnić drogi publiczne, które spełniają kryteria dostępności, a także obsługi przyległego terenu. Do takich zaliczamy:

a. drogi ogólnodostępne – mogą z nich korzystać wszystkie pojazdy dopuszczone do
ruchu drogowego,

b. drogi ekspresowe – ich cechą charakterystyczną są bezkolizyjne skrzyżowania.
Przeznaczone są tylko i wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. Oznaczenie
takich dróg jest następujące:
– “S” – występuję m.in. w Polsce, Niemczech oraz Austrii,
– “R” – występują m.in. w takich krajach jak Węgry i Słowacja,
– “H” – występują w Słowenii.
Prędkość maksymalną jaką można rozwinąć na takim rodzaju drogi to od 100 do
130km/h.

c. autostrady – jest to droga do szybkiego przemieszczania się pojazdów
samochodowych. Minimalnie musi posiadać 2 pasy w jednym kierunku oddzielony
barierą energochłonną z pasami w przeciwnym kierunku, bezkolizyjne krzyżowanie
się z drogami, pasy awaryjne, specjalne oznakowanie “autostrada”, wyposażenie
w urządzenia obsługi podróżnych i pojazdów, wyjazdy i wjazdy pojazdów możliwe
tylko w węzłach drogowych. Prędkość z jaką można się poruszać po takim typie
drogi waha się od 100km/h (Cypr) do 140km/h (Polska, Bułgaria).

Istnieją 2 barwy oznakowania autostrady:
a. barwa niebieska – stosowana w takich krajach jak: Polska, Francja, Belgia,
Austria, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Tunezja i ZEA,

b. barwa zielona – stosowana przez takie kraje jak np.: Albania, Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Dania, Włochy, Litwa, Rosja, Stany Zjednoczone, Tajlandia i
Wenezuela.

Istnieje także dużo oznaczeń literowych autostrad:
a. A – Polska, Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Włochy,

b. D – Czechy, Słowacja,

c. E – Dania, Norwegia,

d. H – Izrael,

e. M – Irlandia, Rosja, Wielka Brytania, Węgry,

f. O – Turcja,

g. Vt – Finlandia.

Przykład infrastruktury punktowej i liniowej do realizacji procesów transportowych to

CROSS-DOCKING

Rozładunek paczek z dużego ciągnika samochodowego i załadowanie ich na mniejsze pojazdy kurierskie, które mogą przewieźć przesyłki do miejsca końcowego (docelowego).

Oznaczenie dróg:

Autostrada:
1.Polska

2. Czechy

3. Słowenia

 

Droga ekspresowa:

1. Polska

2. Niemcy, Francja

 

Trasa Europejska:

Droga krajowa:

  1. Polska

2. Niemcy

 

Droga wojewódzka:

  1. Dopuszczalny nacisk osi pojazdu do 8t

2. Dopuszczalny nacisk osi pojazdu do 10t

3. Dopuszczalny nacisk osi pojazdu do 11,5t

 

Klasy Dróg

  1. autostrady – oznaczane symbolem A,
  2. drogi ekspresowe – oznaczane symbolem S,
  3. drogi główne ruchu przyspieszonego – oznaczane symbolem GP,
  4. drogi główne – oznaczane symbolem G,
  5. drogi zbiorcze – oznaczane symbolem Z,
  6. drogi lokalne – oznaczane symbolem L,
  7. drogi dojazdowe – oznaczane symbolem D.

 

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułMetoda LIFO
Następny artykułpunktowy i liniowy transport kolejowy
Portal dla ludzi z pasją! Takie motto przyświeca nam w codziennej pracy. MłodziLogistycy.pl to portal dla tych, dla których logistyka to przyszły zawód. Również dla tych, którzy już praktykują w zawodzie, ale pragną śledzić bieżące wydarzenia z branży logistycznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię