Parlament Europejski wyraził zgodę na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącej ustanowienia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Parlament Europejski wyraził zgodę na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącej ustanowienia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W jej skład wejdą Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami.

Pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans oraz komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych oraz obywatelstwa Dimitris Avramopoulos przekazali, że w celu lepszego zarządzania migracją i zachowania obszaru swobodnego przemieszczania się w obrębie strefy Schengen należy wzmocnić wspólne zarządzanie granicami Unii Europejskiej.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna zapewnią kompletną ochronę granic Unii, zgodnie z zasadą, że bezpieczeństwo granic unii to wspólna odpowiedzialność wszystkich krajów członkowskich.

Nowa agencja będzie utrzymywać, monitorować i w razie konieczności wspierać krajowych funkcjonariuszy straży granicznej, koncentrując się przede wszystkim na wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu powstawania luk w systemach zabezpieczeń granic.

Timmermans oraz Avramopoulos podkreślili także, że państwa członkowskie zachowają suwerenność, a krajowe organy straży granicznej pozostaną głównymi siłami ochraniającymi granicę państwa, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będą działać jako parasol bezpieczeństwa.

Dodali, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy państwo samo nie jest w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją, nowa agencja będzie mogła wkroczyć, dysponując zasobami zagwarantowanymi przez państwa członkowskie.

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski nastąpi ostateczne głosowanie nad technicznymi modyfikacjami, co pozwoli Radzie Europejskiej na przyjęcie finalnego tekstu propozycji.

Stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest częścią działań w ramach Europejskiej Agendy Migracyjnej w celu wzmocnienia i ochrony granic zewnętrznych UE.


żródło: promy24.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię