XIII Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2017 zorganizowane zostało w dniach 7-8 grudnia 2017r. przez Koło Naukowe Logistics działające na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Tegorocznym tematem przewodnim konferencji studentów był „Rozwój branży TSL”.

Nad całością organizacji Forum czuwał opiekun KN Logistics dr inż. Paweł Zając. Tegorocznymi koordynatorami wydarzenia byli Adrianna Jaźwińska oraz Grzegorz Izbiński, którzy kierowali pracą wszystkich członków Koła przygotowujących przedsięwzięcie.  Założeniem tegorocznego Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2017 było stworzenie środowiska do dyskusji na temat aktualnych problemów branży TSL oraz wymiana pomysłów oraz doświadczeń wspomagających rozwój branży TSL. Swoją obecnością na Forum zaszczycił dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prodziekan ds. studenckich dr inż. Piotr Górski oraz inni pracownicy katedry przy której działa KN Logistics. Prace nadesłane przez studentów ukazały się w recenzowanej publikacji „Journal of Translogistics” –referaty które zostały zakwalifikowane do finału zaprezentowane zostały pierwszego dnia konferencji W komisji finałowej oceniającej prace konkursowe zasiadł dr inż. Paweł Zając, przedstawicielka firmy Fracht – mgr inż. Karolina Sztyler oraz przedstawiciel firmy TRAKO Projekty Transportowe – mgr inż. Maciej Mysona. Powyższe przedsiębiorstwa zostały złotymi partnerami wydarzenia.

Pozostałymi partnerami zostały firmy: Dachser, Mainfreight, Eurovia, FTP Logistics, Refunda, Koleje Dolnośląskie, Kühne+Nagel, Leroy Merlin, Warsztat Piwowarski, Żywiec Zdrój, Apexim AB, Polbus. Forum TransLogistics 2017 zostało objęte patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka. Patronat medialny objęły czasopisma i portale: logistyczny.com, Transport Miejski i Regionalny, Młodzi Logistycy, spedycje.pl, logistyka.net.pl, etransport.pl, Telewizja Politechniki Wrocławskiej STYK,
pracujwlogistyce.pl, Higher. Uroczyste otwarcie XIII Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics zainicjowały krótkie przemówienia dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Tomasza Nowakowskiego, dr inż. Piotra Górskiego oraz dr inż. Pawła Zająca.

Następnie przestawione zostały prace wyłonione w I etapie konkursu na najlepszy referat dotyczący tematu Forum. Każdą prezentację poddano dyskusji wśród uczestników. Podczas części formalnej wydarzenia zainicjowano również debatę pt. Smart mobility rozwiązaniem problemów transportowych miast XXI wieku?, którą poprowadził mgr inż. Maciej Mysona. Firmę Fracht zaprezentowała mgr inż. Karolina Sztyler, której wystąpienie zakończył test wiedzy o logistyce. W ramach Forum zaprezentowano również temat Special People Special Company – Innowacyjne podejście do pracownika w grupie Mainfreight oraz profil działalności firmy z grupy Danone – Żywiec Zdrój. Część formalną zakończyło wygłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę związaną z tematem Forum. Zwycięzcami zostali Agata Myszka oraz Mateusz Truszczyński z Koła Naukowego ISTL z Akademii Morskiej w Gdyni, którzy zaprezentowali temat Możliwości wykorzystania żeglugi śródlądowej do zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich. Wydarzeniem wieńczącym pierwszy dzień wydarzenia była spotkanie integracyjne w Strefie Kultury Studenckiej.

Drugi dzień Forum upłynął pod znakiem warsztatów oraz szkoleń organizowanych przez partnerów wydarzenia. Były to warsztaty w firmie logistycznej Kühne+Nagel podczas których uczestnicy zmagali się w rywalizacji o staż w tym przedsiębiorstwie. Kolejnym wydarzeniem były warsztaty dotyczące obsługi giełd transportowych zorganizowane przez Trans.EDU. Ostatnim z wydarzeń była wycieczka do Zajezdni autobusowej MPK przy ul. Obornickiej we Wrocławiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię