W dniach 16-17.11.2017 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „POLLOGUS 2017”. W tym roku tematem przewodnim konferencji były: Innowacje w logistyce – dylematy i współczesne wyzwania. Organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”, działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym. Celem naszej cyklicznej konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

Jak co roku w Konferencji uczestniczyli Młodzi Logistycy – Członkowie kół naukowych z całej Polski:

 • Logistycznego Koła Naukowego Studentów WSOSP – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Koła Naukowego Logistyki SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Koła Naukowego Logistyki Stosowanej WAT – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 • Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych – Akademia Morska w Gdyni;
 • Koła Naukowego „Logistyka” – Politechnika Poznańska;
 • Studenckiego Koła Naukowego OPTEAM – Uniwersytet Łódzki;
 • Koła Naukowego Logistyki TILOG – Politechnika Krakowska.

Uczestników Konferencji przywitali Magda Ślebioda (Wiceprezes KNML „Just in Time”) i Paweł Wolski (Koordynator ds. komunikacji). W imieniu Władz Uczelni Spotkanie otworzył dr hab. Piotr Szymaniec, pełnomocnik Rektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Swoje wystąpienie miał również dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha, który podkreślił znaczenie logistyki (w tym innowacji) w rozwoju miasta Wałbrzycha i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prezydent podziękował także Organizatorom Konferencji, która skupia corocznie Młodych Logistyków z całej Polski – a to ma niewątpliwie wymiar promocyjny dla Uczelni, miasta oraz regionu. Jednym z moderatorów spotkania był Paweł Rakowski, Członek KNML „Just in Time”.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia zaproszonych prelegentów – przedstawicieli środowiska naukowego,  a także społeczno-gospodarczego. Wśród nich były trzy referaty:

 •  Po co nam logistyka 4.0?dr hab. Mariusz Jedliński, prof. nadzw., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 •  Skanowanie wielkoformatowe na potrzeby projektowania systemów logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych dr hab. inż. Józef  Matuszek, mgr inż. Dawid Kurczyk, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej;
 •  Robotyzacja procesów logistycznychPiotr Sylwestrzak, Customs Coordinator Logistics and Planning Departament Leader, Artur Datczuk, Senior Manager Logistics and Planning, NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Hiroki Nukui, Administration Manager.

Do konkursu referatowego przystąpili Członkowie kół naukowych z 10 prezentacjami:

 • Scentralizowanie potencjału transportowego – Eliza Banak, Magdalena Grajek, Logistyczne Koło Naukowe Studentów WSOSP, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w logistyce lotnictwainż. Iga Karolak, inż. Agata Głączyńska, Logistyczne Koło Naukowe Studentów WSOSP, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Pojazdy autonomiczne w transporcie pasażerskim i towarowym – szanse i zagrożeniaMichał Ziółkowski, Marcin Rozner, Koło Naukowe Logistyki SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Dystrybucja paliwa z wykorzystaniem technologii RFIDSebastian Radzikowski, Koło Naukowe Logistyki Stosowanej WAT, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 •  Współczesna koncepcja usług outsourcingowych na przykładzie gospodarki paliwami w logistyce wojskowej pchor. Cezary Stiepowikow, Logistyczne Koło Naukowe Studentów WSOSP, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
 • Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w logistyce – sukcesy, istniejące problemy
  i dalsze wyzwania
  Joanna Szymańska, Hubert Pasierbski, Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo – Logistycznych,  Akademia Morska w Gdyni;
 • Nowoczesne metody sterowania przepływami zasobów w sieciach dostaw
  Maria Modzelewska, Rafał Borowski, Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo – Logistycznych, Akademia Morska w Gdyni;
 • Zastosowanie BSP do transportu paczek na przykładzie firm kurierskich
  Maciej Kędziora, Karolina Kafara, Logistyczne Koło Naukowe Studentów WSOSP, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Regały szufladkowe jako innowacyjna koncepcja wykorzystania przestrzeni magazynowejMonika Fogt, Paulina Juszczyńska, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika Poznańska;
 • Big data – jak ułatwić sobie życie?Magdalena Miętkiewska, Konstanty Ćwięka, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika Poznańska.

Referaty oceniało 7-osobowe Jury, w składzie:

 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. nadzw.,
 • dr Beata Detyna,
 • dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska,
 • dr Beata Mucha,
 • dr Joanna Nowicka,
 • dr Piotr Kowalski,
 • mgr inż. Krzysztof Komor (absolwent kierunku logistyka PWSZ AS)

Podsumowania konferencji dokonali prof. Mariusz Jedliński, przewodniczący jury konkursowego oraz dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-technicznego, opiekun KNML „Just in Time”. Ogłoszone zostały wyniki konkursu, wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Na podium stanęli:

 • I miejsce: Maria Modzelewska, Rafał Borowski – reprezentujący Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo – Logistycznych (Akademia Morska w Gdyni);
 • II miejsce: Monika Fogt, Paulina Juszczyńska – reprezentujące Koło Naukowe „Logistyka” (Politechnika Poznańska);
 • III miejsce: Sebastian Radzikowski z Koła Naukowego Logistyki Stosowanej WAT (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie).

Po tradycyjnych zdjęciach studenci przejechali do Hotelu & Restauracji Maria, gdzie czekała na nich obiadokolacja. Wieczorem odbyła się impreza integracyjna.

Głównym punktem drugiego dnia Konferencji była wycieczka do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Na zakończenie, tradycyjnie rozdane zostały certyfikaty uczestnictwa. Przesłane przez Uczestników artykuły, po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w kolejnym numerze monografii pt. Logistyka. Współczesne wyzwania (nr 10/2019) lub Studenckich Zeszytach Naukowych „Młodzi Logistycy w Nauce” (nr 4/2018).

Honorowy patronat nad spotkaniem Młodych Logistyków już tradycyjnie objęli:

 • hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 • dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 • Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe.

Mamy nadzieję, że wszyscy Uczestnicy aktywnie i miło spędzili czas w Wałbrzychu, że nasza Konferencja zainspirowała studentów do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz własnego rozwoju naukowego i zawodowego. Członkowie KNML „Just in Time” już dzisiaj zapraszają na kolejne spotkanie – „POLLOGUS 2018”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię