13 września w Wyższej Szkole Logistyki zostało podpisane porozumienie pomiędzy uczelnią oraz firmą Ekol w sprawie przystąpienia do Rady Pracodawców WSL. Najnowszą inicjatywą partnerów jest organizacja konkursu dla studentów, w którym do wygrania będzie zagraniczny wyjazd, umożliwiający bliższe zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy pomiędzy WSL i Ekol, która ma na celu wzbogacanie spektrum działań dydaktycznych uczelni.
Dzięki podpisanemu porozumieniu Ekol przystąpił do Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Logistyki. Oznacza to rozszerzenie zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i uczelnią. Jednym z najnowszych projektów jest organizacja konkursu dla studentów, w którym do wygrania będzie wyjazd do wybranego miasta: Barcelony, Monachium lub Stambułu. Konkursowe zadanie będzie polegać na przygotowaniu ambitnych projektów, w których studenci będą musieli się wykazać m.in. logistyczną wiedzą oraz umiejętnością planowania tras przejazdowych.
Przy podpisaniu dokumentów o współpracy firmę Ekol reprezentowali: Artur Pohl, Poland Country Manager, Mariusz Cierluk, Branch Manager oraz Bogna Błasiak, European Communication Manager. Ze strony uczelni w spotkaniu udział wzięli: prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, doc. dr inż. Piotr Cyplik, Prorektor oraz dr Mateusz Wiliński, Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych. Podpisanie umowy to kolejny krok otwierający drogę do intensyfikacji współpracy na poziomie strategicznym.
„Cieszymy się, że do Rady Pracodawców WSL przystąpił kolejny, tak ważny partner, jakim jest przedsiębiorstwo Ekol. Grono partnerów biznesowych Wyższej Szkoły Logistyki systematycznie się powiększa o najważniejsze przedsiębiorstwa z branż transportu, spedycji i logistyki. To dowód uznania dla naszych działań, a jednocześnie zaszczyt i znaczące wsparcie w kształceniu kadry logistycznej” – powiedział prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki.
Organizacja konkursu to nie pierwsza forma współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Logistyki, a przedsiębiorstwem Ekol. Firma niemal od początków swojej działalności w Polsce nawiązała współpracę z WSL, a pierwsze wspólne działania partnerzy podjęli w roku akademickim 2015/2016. W ich ramach przedstawiciele Ekol angażowali się m.in. w działalność dydaktyczną oraz wzięli udział w konferencji LOGiDEAS. Już teraz planowane są kolejne wspólne projekty, w tym jeszcze większe zaangażowanie w prowadzenie zajęć oraz przygotowywanie tematów prac możliwych do realizacji w ramach seminariów dyplomowych i magisterskich.
„Współpraca z uczelniami jest dla nas kluczowym aspektem, jako dostawca usług intermodalnych chcemy się dzielić naszym know-how. Partnerstwo z WSL cenimy szczególnie, była to bowiem pierwsza uczelnia z którą rozpoczęliśmy tak rozbudowane działania edukacyjne” – powiedział Artur Pohl, Country Manager Poland w firmie Ekol.
Wyższa Szkoła Logistyki od początków swojego istnienia kładzie duży nacisk na współpracę ze światem biznesu, dzięki czemu program studiów odpowiada na aktualne potrzeby branży i rynku pracy. Zaangażowanie uznanych firm takich jak Ekol, o bogatym dorobku i międzynarodowym doświadczeniu, jest nieocenionym wsparciem w edukacji przyszłej kadry logistycznej. Młodzi adepci logistyki już podczas studiów mają szansę sprawdzić, jak będzie wyglądać ich praca, mogą korzystać z doświadczeń najlepszych logistyków na rynku oraz poszerzać swoją wiedzę o praktyczne aspekty funkcjonowania sektora TSL.

e92154a44157c1d96b8b1aa3b05108d2_g


Stopka redakcyjna:

Firma Ekol jest operatorem logistycznym działającym na rynku od roku 1990. Obecnie firma posiada własne spółki w 14 krajach Europy. Ekol znajduje się wśród pionierskich dostawców zintegrowanych usług logistycznych w Turcji i w Europie ze swoimi centrami dystrybucyjnymi o powierzchni 750 000 m² w Turcji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Francji, na Ukrainie, w Bośni-Hercegowinie, Rumunii, na Węgrzech, w Hiszpanii, Polsce, Czechach, Iranie i Bułgarii. Firma zatrudnia 6500 pracowników z wielu krajów.
Dysponując centrami dystrybucyjnymi w Turcji i w Europie oraz ekologiczną flotą transportową, Ekol oferuje usługi transportowe i magazynowe oraz rozwiązania z zakresu eksportu, importu oraz zarządzania łańcuchem dostaw.
Warto dodać, że Ekol jest właścicielem 5 statków typu Ro-Ro oraz 5500 środków transportu. Dzięki temu Ekol jest w stanie oferować rozwiązania intermodalne, które gwarantują korzyści dla środowiska naturalnego, finansowe, socjalne (dla kierowców) oraz operacyjne. Dzięki rozwiązaniom intermodalnym, Ekol oszczędza około 230 000 drzew miesięcznie.
Wyższa Szkoła Logistyki to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna utworzona w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu. Uczelnia prowadzi nauczanie w zakresie szeroko pojętej logistyki i zarządzania, na studiach I i II stopnia. Ofertę kształcenia uzupełnia szeroka gama studiów podyplomowych, w tym pierwsze w Polsce studia MBA z zakresu logistyki.
Więcej informacji: http://www.wsl.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię