NKL DIALOG

978

Naukowe Koło Logistyki „Dialog” działa przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. NKL rozpoczęło swoją działalność na początku roku akademickiego 1998/1999 z inicjatywy studentów i kadry naukowej Katedry. Od początku opiekunem naukowym Koła  była  pani prof. zw. dr hab. Danuta Kempny. Koło zrzeszające na początku swojego istnienia ok. 12  osób,  z  roku  na rok  powiększało  grono  swoich  członków, co  stworzyło dlań niespotykane możliwości rozwojowe, ale również postawiło nowe wyzwania. Początkowy okres istnienia Koła to przede wszystkim intensywne nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami studenckimi na i poza uczelnią. To również okres intensywnej promocji koła oraz dostosowań i zmian organizacyjnych. W roku 2004 rozpoczęto wydawanie własnego biuletynu „Logistyka bez barier”, którego opiekunem merytorycznym została prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń. Od roku 1998 członkowie Koła uczestniczyli w wielu konferencjach naukowych, odwiedzili wiele firm, celem zapoznania się z działaniem systemów logistycznych w praktyce, a także rozwijali kontakty naukowe w kraju i za granicą. W roku 2009 i 2010 została zorganizowana pierwsza i druga edycja prestiżowej Akademickiej Ligi Logistyków Wincanton. ALL WINCANTON było wspólnym przedsięwzięciem Naukowego Koła Logistyki DIALOG z Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz firmy Wincanton Polska Sp. z o.o. (obecnie Raben Group). Konkurs adresowany był do studenckich naukowych kół logistyki i transportu. W roku 2012 Naukowe Koło Logistyki DIALOG zorganizowało I edycję konkursu Ligi Młodych Logistyków. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu nauczania technik logistyk lub technik spedytor. W roku akademickim 2012/2013 koło planuje podporządkować działania jubileuszowi 15-lecia działalności Naukowego Koła Logistyki „DIALOG”, a także organizacji II edycji Ligi Młodych Logistyków. W dalszym ciągu aktywnie będziemy rozwijać współpracę z firmami logistycznymi zarówno regionalnymi, jak i o szerszym zasięgu działalności. W roku 2012 opiekunem Koła został dr Krzysztof Niestrój natomiast honorowym opiekunem została prof. zw. dr hab. Danuta Kempny.
Misją NKLu jest rozwój możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, dotyczących szeroko pojętej dyscypliny jaką jest Logistyka. Działania podejmowane w ramach Koła zrzeszają jego członków wokół wspólnych zainteresowań, pozwalając jednocześnie na doskonalenie posiadanych zdolności oraz sprawdzenie swoich sił w roli organizatorów, negocjatorów czy nawet kierowników.

Poprzez integrację i nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań, członkowie Koła realizują wyznaczane cele, takie jak:

  • regularne, cotygodniowe spotkania organizacyjne
  • poszukiwanie kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń ze studentami zrzeszonymi w Naukowych Kołach Logistyki z innych ośrodków akademickich
  • organizację konkursów tematycznych dla szkół średnich
  • organizację warsztatów oraz wyjazdów studyjnych dla studentów naszej uczelni
  • uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, kongresach czy targach logistycznych organizowanych zarówno przez środowiska akademickie na terenie całej Polski, jak i przez firmy komercyjne
  • poszukiwanie i nawiązywanie stałej współpracy z firmami logistycznymi
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Bogucicka 3, 40-283 Katowice
Prezes koła: Julia Sękała
Opiekun koła: dr Krzysztof Niestrój
Rok założenia: 1998
UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułKNSL ASzWoj
Następny artykułSKN AELOGIC
Portal dla ludzi z pasją! Takie motto przyświeca nam w codziennej pracy. MłodziLogistycy.pl to portal dla tych, dla których logistyka to przyszły zawód. Również dla tych, którzy już praktykują w zawodzie, ale pragną śledzić bieżące wydarzenia z branży logistycznej.