Instytut Logistyki i Magazynowania

2944

Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Wspiera przedsiębiorstwa w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów i nowych zastosowań opartych m.in. na kodach kreskowych.

Instytut uczestniczy w programach związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami gospodarczymi oraz jest członkiem stowarzyszeniach branżowych. jest wydawcą czasopisma „Logistyka”, portalu Logistyka.net.pl, publikacji książkowych; organizuje kongresy logistyczne, seminaria i szkolenia. Prowadzi certyfikację logistyków i jest inicjatorem powołania Wyższej Szkoły Logistyki.

Instytut Logistyki i Magazynowania rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i e-gospodarki

Najistotniejszymi zadaniami Instytutu są:

•    doskonalenie krajowego i europejskiego systemu logistycznego,
•    tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw,
•    wdrażanie globalnego standardu komunikacji w łańcuchach dostaw (System GS1),
•    poprawa obsługi logistycznej i bezpieczeństwa handlu internetowego,
•    śledzenie ruchu, pochodzenia i autentykacji produktów,
•    upraszczanie i elektronizacja procesów gospodarczych i administracyjnych,
•    współtworzenie Internetu produktów,
•    integracja środowiska logistycznego,
•    rozwój i popularyzacja wiedzy logistycznej,

Telefon: 61 852 63 76
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
UDOSTĘPNIJ
Następny artykułDACHSER
Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki. W trakcie studiów uczestnik i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Z zamiłowania oraz z zawodu Specjalista ds. Transportu. Dążący do postawionych sobie celów i realizujący marzenia. Chętny do pomocy i doradzania w sprawach związanych z logistyką i transportem.